www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes14
Včera70
Za mesiac758
Celkom231594

Učebné odbory 2-ročné

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

https://sossb.edupage.org/

 

Dĺžka štúdia : 2 roky
Spôsob ukončenia : záverečná skúška
Doklad o ukončení : vysvedčenie o záverečnej skúške


2477 F obrábanie kovov
Absolvent vie vykonávať jednoduché práce pri obsluhe strojov pre strojárenský priemysel.

2478 F strojárska výroba
Absolvent je spôsobilý na výkon jednoduchých pracovných činností, je schopný vykonávať jednoduché opravy, údržbu a montáž strojov a zariadení.

2982 F potravinárska výroba
Absolvent získa odbornú prípravu pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe.

3383 F spracúvanie dreva
Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, ako aj s jeho použitím, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch spracovania drevín.

3686 F stavebná výroba
Absolvent sa naučí základom stavebných prác využiteľných v stavebnom priemysle. Ide o murárske práce, stierkovanie, prípravu základnej stavby.

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje