www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes17
Včera70
Za mesiac761
Celkom231597

Študijné odbory SOŠ

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

https://sossb.edupage.org/

 

Dĺžka štúdia : 4 roky
Spôsob ukončenia : maturitná skúška
Doklad o ukončení : maturitné vysvedčenie a výučný list
2697 K 00 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - informačné technológie

Absolvent ovláda :

 • princípy zariadení výpočtovej techniky, typy a parametre počítačov,
 • konštrukciu a parametre komponentov,
 • organizáciu káblov,
 • chladenie, napájanie a signalizáciu na základných doskách,
 • prvky počítačových sietí,
 • programové vybavenie v počítačových sieťach,
 • základné parametre BIOS –u,
 • grafický subsystém počítača, jeho zloženie,
 • prácu v systéme počítačových sietí,
 • základné periférne zariadenia,
 • architektúru počítačových sietí,
 • diagnostiku a opravy počítačových sietí.

2697 K 00 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - spotrebná elektronika
Absolvent ovláda:

 • základné elektronické zariadenia,
 • vlastnosti jednotlivých elektronických prvkov,
 • elektropríslušenstvo spotrebnej elektroniky,
 • montáž, nastavovanie, oživovanie, diagnostiku elektronických zariadení,
 • údržbu a opravy elektronických prvkov a zariadení elektroniky.

2697 K 00 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - autoelektronika
Absolvent ovláda:

 • práce pri konštrukcii, výrobe a montáži elektronických zariadení automobilov,
 • prevádzku a údržbu elektronických zariadení automobilov,
 • je pripravený na samostatný výkon činností elektrotechnického a elektronického pracovníka pre diagnostiku, servis a opravy elektrotechnických a elektronických zariadení motorových vozidiel v rôznych formách podnikateľských subjektov.
PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje