Spojená škola Sabinov - Projekty

www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes1
Včera188
Za mesiac4088
Celkom213281
PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje