www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes14
Včera70
Za mesiac758
Celkom231594

PRESMEROVANIE

Táto stránka nie je aktuálna.

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

O nás

Vstup do budovy
História školy – stručný prehľad:
  • 1.september 1960 POU

Pod názvom Poľnohospodárske odborné učilište v Sabinove vznikla nová škola, ktorej vznik podnietili potreby poľnohospodárstva. Zo začiatku sa orientovala len na učebné odbory zamerané na mechanizáciu, strojárstvo a opravu poľnohospodárskej techniky. Neskôr sa profilovala na odbory, ktoré súviseli s elektronikou, autotechnikou a auto- elektronikou.

  • 1.september 1980 SOUP

V tomto roku sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište v Sabinove a na škole sa začali vytvárať študijné a nadstavbové odbory.

  • 1.september 2004 ZSŠ

Spojením dvoch škôl SOUP a Strednej poľnohospodárskej školy vznikla jedna škola pod spoločným názvom Združená stredná škola v Sabinove.

  • 1.september 2008 SOŠ

Podľa školského zákona sa názov školy zmenil na Stredná odborná škola v Sabinove

  • 1.september 2014 SŠ

V dôsledku racionalizácie školských sietí sa v tomto roku spojili dve školy a k Strednej odbornej škole v Sabinove bola pripojená Obchodná akadémia v Sabinove. Týmto spojením vznikla Spojená škola, SNP 16, Sabinov s organizačnými zložkami SOŠ a OA. Postupne si škola za viac ako 50 rokov vytvorila dominantné postavenie v regióne a jej brány opustilo viac ako 8000 kvalifikovaných absolventov v učebných odboroch a okolo 3500 stredoškolských odborníkov v študijných odboroch. Mnohí úspešne pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu a po jeho absolvovaní sa radi vrátili do svojej alma máter ako pedagógovia, majstri odborného výcviku, aby svoje vedomosti a zručnosti odovzdali ďalšej, mladšej generácií.

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje