www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes3
Včera86
Za mesiac2071
Celkom235478

 

Táto stránka nie je aktuálna.

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

 

 

 

 

 

Spojená škola
UL. SNP č.16, 083 01 SABINOV

 

sekretariát tel.: +421/51/4880100,
fax.: +421/51/4880102

QR - kontakt

qrcode

                   

 

Mgr. Mária Futejová

riaditeľka

051 4880 101

Mgr. Beáta Sokolská

sekretariát

051 4880 100

Ing. Miloš Ondrejkovič

zástupca riaditeľa

051 4880 103

Ľubomír Ondrejkovič

hl. majster OV

051 4880 108

Ing. Ingrid Eliášová

mzdové a personálne oddelenie

051 4880 105

Anna Farkašová

finančná učtáreň

051 4880 104

Bc. Jana Džačovská prevádzka školy 051 4880 106

Informátor školy

v čase od: 7:00 hod – 15:00 hod.

051 4880 115

Recepcia školy

v čase od: 19:00 hod – 7:00 hod.

051 4880 116

Dielne školy

051 4880 110

Kotolňa školy

051 4880 107

 

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje